NG Proteapark

Water wat lewe gee

Tuis

Projekte

Die Rimpeleffek

Media-Net

blog1
Erediens Tye:

Sondagoggend 09:00

Ons oggenddiens is meer formeel. Die samesang bestaan uit tradisionele orrelbediening, asook ‘n meer hedendaagse begeleiding deur sangers en ‘n orkes. Ons kleuter– en kinderbediening vind plaas in die Teatro. Interaktiewe leermetodes word gebruik om tradisionele lesse te gee. Kinders word gehelp om lewegewende water te wees in hulle wêreld.

Sondagaand 18:00

Ons aanddiens is meer informeel waarby veral tieners en jongmense aanklank vind. Die boodskap en inhoud is van soortgelyke gehalte as tydens die oggenddiens. Ons tienerbediening vind gewoonlik na die aanddiens plaas.

Kinderbediening in Teatro: 09:00

Waar kan jy betrokke raak?

Ons benodig altyd hulp tydens oggend– en aanddienste

Ons is altyd opsoek na musikante wat kan help met begeleiding: Eduard Bosman

Tegniese kennis om die rekenaar of klankbord te kan beman: Eduard Bosman (jy ontvang ook die nodige opleiding)

Gasvryheid (ontmoet mense by die deure op ‘n Sondag): Koos Erasmus

Tee en koffie skink na afloop van erediens: Adele Potgieter

Kollekte opneem en Nagmaalbediening: Ronald Stacey

Jeugleiers en groepleiers: Ds Willem of Anja Pienaar


blog1
Besoeke:

Ons nooi ons gemeente uit om gerus die Kerkkantoor of enige van ons leraars te skakel vir die volgende:

  • -Besoek by u huis
  • -Hospitaalbesoek
  • -Enige probleem of enige saak wat u wil bespreek

Dr Deon: 083 627 5085

Ds Willem: 073 529 6075

Kontak gerus ons Kerkkantoor vir n afspraak | (014) 533-4028


blog1
Koskas:

Ons gee maandeliks vir tussen 15-20 huisgesinne. Ons maak meestal staat op bydraes vanuit ons gemeente, maar ons hulp is nie beperk tot net ons gemeente nie. Ons help in die hele Rustenburg as daar ‘n aanmelding sou kom. Ons gebruik CMR om ‘n gesin te evalueer en ontvang ‘n aanbeveling van hulle. Gewoonlik word ‘n gesin vir 3 maande op die koskas geplaas, waarna hulle weer geevalueer word. Daar is ook sake wat adhoc hanteer word bv: behuising, medies en eenmalige hulp.

Ons koskasprojek is ook uniek aangesien elke gesin self kruideniers gaan koop en so ook hul menswaardigheid behou.

Beveg die honger en gee hoop vir ander.


blog1
NG Proteapark gebruik tans die volgende platforms om met jou te kommunikeer:

~ Facebook

~ WhatsApp

~ Instagram

~ D6 Connect

~ YouTube

~ SoundCloud


blog1
Bankbesonderhede:

ABSA

Rustenburg (632 005)

Tjekrekening

Nr: 1220 580 683

Vir debietorders, dankoffers, donasies, en ander betalings, is hierdie ons kerk se bankbesonderhede. Onthou om altyd `n verwysings saam met jou inbetaling te gee.Vir navrae oor finansies, kontak gerus vir Marna van Tonder.