VROUE BYBEL STUDIE

Dames mag nie hierdie wonderlike en verrykende geleentheid mis nie. Almal is baie welkom om aan te sluit.

 

Tyd en Plek

Die groepe vroue vergader elke Woensdag om 9:00 in verskillende lokale by die kerk.

 

Kontak enige van die volgende persone om in te skakel

Tinkie Wiid – 082 897 4735

Lola Janse van Rensburg – 082 403 1417

Emmie Moller – 084 982 4860

Jeanette Smith – 082 519 9024