VROUE AANDE/OGGENDE

‘n Uitreik geleentheid vir vroue van ons gemeente om op die manier in ander minder gegoede vroue se lewens in te bou d.m.v ‘n saam kuier geleentheid. Ons bespreek ‘n aktuele onderwerp en volg dit op met kursusse ens. soos wat die behoefte is. Raak gerus betrokke by die unieke geleentheid.

Hou ons kalender dop vir geleenthede!