Verwelkoming by deure

Gevul met die Heilige Gees kan ‘n Christen nie anders as om gasvry en verwelkomend teenoor andere te wees nie.

Dit is dan ook die doel van hierdie bediening om gasvry teenoor alle besoekers (en lidmate) op te tree en hul sodoende welkom en tuis in die gemeente te laat voel.

Om deel van hierdie bediening te word, kontak vir Susan Coetzee by: 083 226 5810