TIENERS
7.24ROCK

SIMBOLIEK

7.24ROCK is ‘n naam wat se betekenis subtiel is sonder om “in-your-face” konfronterend te wees, maar tog missionêr gefokus is.
Die naam kom uit die teks van Matteus 7:24 waar Jesus terug verwys na sy bergprediking (Matteus 5-7) en sê wat gaan gebeur as mense volgens die leering leef wat Hy voorskryf.

Daar is 4 simboliese uitgangspunte van die naam wat saam met ons Jeug se 4G’s van ons Jeugbeleid funksioneer:

1. (GLO) Matteus 7:24 sê Jesus dat die wie volgens sy woorde handel ‘n wyse persoon sal wees, soos iemand wat ‘n huis op ‘n Rots (JESUS) bou. (Hy is die weg, die waarheid en die lewe)

2. (GROEI) 7 dae 24 uur ‘n dag volg ons Jesus se woorde en probeer soos Hy word & wees.

3. (GEE) 7.24ROCK funksioneer ook as ‘n adres naamlik ons Tienerdienste sondae aande waar ons bymekaarkom as sy Liggaam en mekaar dien met ons gawes. (Welkom by 7.24ROCK)

4. (GAAN) 7.24ROCK is ook ‘n GROEP tieners wat MISSIONÊR leef volgens die woorde van Jesus en uitreik na die in nood.
Die LOGO is spesifiek so ontwerp om te wys dat die “op die rots bou lewe” ‘n avontuur is 7 dae ‘n week 24 uur ‘n dag.

Die Naam 7.24ROCK kom uit Matteus 7:24 waar Jesus sê ons moet bou op Hom, die “ROCK”. Die naam funksioneer as ‘n tyd wanneer ons op Jesus (“ROCK”) wil bou naamlik 7dae ‘n week 24uur ‘n dag. Die naam funksioneer ook as adres vir ons Tienerdienste Sondae aande: 7.24ROCK. Die naam verwys ook na die groep, 7.24ROCK, wat Jesus se woorde uitleef.