Senior Jolkamp

Die Senior JOLkamp is ’n saam reis met kinders in verskeie Hoërskole in Rustenburg.  Die meeste van die kinders was al by ons Junior JOLkamp. Ons identifiseer kinders en gaan kamp dan saam met hulle. Na die kamp volg ons gereeld op met die kinders dmv reunies en talle ander hulpmiddels soos hulle benodig (bv. berading, kos, klere ens. ). Ons streef daarna om hierdie bediening met die kinders vol te hou tot hulle klaar is met skool. Hierdie bediening het talle fasette waaronder daar onder andere: geestelike leiers, groep leiers, diensspan lede, bidders, onderwysers, maatskaplike werksters en sielkundiges betrokke is. Daar is altyd plek indien u wil betrokke raak aangesien hulle altyd hulp nodig het.

Die naam van die projek is die JOLkamp, en staan vir die volgende: “Jesus ons lewe” of “Jesus our life,” terwyl dit vir die kinders ʼn kamp vol pret en avontuur beteken

Willem Pretorius 073 529 6075.