NAGMAAL

Ons kwartaallikse nagmaalsgeleenthede is telkens ‘n feesgeleentheid waar ons terug dink aan dit wat God deur Jesus vir ons gedoen het.