KARLIENPARK SPORTAKEDEMIE

Sportakedemie

Hierdie is ’n projek wat ons tans hoofsaaklik dryf by Karlien Park laerskool. Daar is ’n geweldige behoefte hier as gevolg van die invloed van dwelms en fisiese afhanklikheid. Ons bied 5 verskillende sportsoorte aan onder leiding van 3 afrigters wat ons opgelei het en wat die omstandighede goed ken. Op hierdie manier bring ons hoop en lig aan die kinders.  Daar is talle geleenthede waar u betrokke kan raak en u lewende water kan laat vloei.

Kontak ds. Willem 073 529 6075.