MEDIA

Insake: NG Proteapark Jeugwerker

Die Kerkraad neem met misnoeë kennis van die negatiewe beweringe wat die rondte doen op sosiale media rondom die pos van die Jeugwerker van NG Proteapark. Die Kerkraad het ‘n geruime tyd gelede al ‘n eenparige  besluit geneem om die jeugbediening te hersien en daarmee saam het nuwe behoeftes ontstaan wat daartoe gelei het dat die huidige pos in sy huidige formaat oorbodig geraak het. Die Arbeidswet vereis dat sekere stappe gevolg moet word om sodanige verandering so regverdig moontlik te implementeer. Daar is voldoen aan alle vereistes van die wet en ons het daarna gestreef om so regverdig en tegemoetkomend moontlik te wees. Die Kerkraad wil die gemeente gerus stel dat die jeugbediening ‘n sentrale deel van ons totale bediening is en vir daardie rede die fokus om dit optimaal te struktueer. Die nuwe hersiene jeugwerkerpos omvat groter verantwoordelikheid wat deel sal wees van ‘n wyer bedieningsveld wat kinders, tieners en gemeente jeug uitreike insluit.

Indien die saak verder bespreek wil word of indien enige gemeentelid meer inligting wil bekom kan die volgende persone genader word:

Ds Deon Strauss: 083 627 5085

Carl Nicholson: 083 326 9325