BYBELSKOOL

Ons praat oor die inhoud en betekenisse van die verskillende Bybelboeke.

Die volgende sake word aangeraak

Delf in Bybelboeke, betekenis, agtergrond, aktuele sake, spesifieke onderwerpe, ens.

Tye

Maandae om 19:00.

Kontak

Ds Deon skakel by 083 627 5085.