LOGOS BYBELSKOOL

Enige persone wat belangstel om die Bybel beter te leer ken. Almal welkom om te kom inskakel.

Die volgende sake word aangeraak

Delf in Bybelboeke, betekenis, agtergrond, aktuele sake, spesifieke onderwerpe, ens.

Tye

Maandae om 19:00.

Kontak

Ds Deon skakel by 083 627 5085.