Kollekte

Ons benodig altyd erediensverteenwoordigers wat op rotasiebasis hulp kan verleen in die erediens, deur die opneem van kollekte en bediening van nagmaal.

Indien jy wil betrokke raak skakel gerus vir Ronald Stacy by: 083 941 58 14