Junior Jolkamp

Die JOLkamp is ’n geestelike kamp vir minderbevoorregte kinders in spesifiek die Rustenburg-omgewing. Alle laerskoolkinders tussen 10 en 14 jaar uit skole wat insluit Laerskool Rustenburg, Vastrap, Karlienpark, David Brink,Proteapark, Laerskool Rustenburg-Noord en Oom Paulskool word by die JOLkamp betrek. Die hoofdoel is om aan die kinders wat op enige lewensterrein minderbevoorreg is, die geleentheid te gun om hulself te vind. Daar word gepoog om in die kinders se basiese behoeftes, soos byvoorbeeld beddegoed,  klere en kos te voorsien.

Om betrokke te raak by die projek kan jy gerus vir Ds. Willem Pretorius skakel by: 073 529 6075