JOL KAMP

VISIE

Die JOLkamp, onder beskerming van NG Proteapark, is ʼn nie-winsgewende uitreik gefokus op die holistiese bediening aan kinders tussen 10 en 14 jaar uit moeilike omstandighede in die Rustenburg-omgewing.

Die JOLkamp se doel is om aan hulle ʼn gratis pret-wegbreek te bied waar hulle op jeugvriendelike wyse bedien en bederf word deur die beste moontlik op al vier ontwikkelingsterreine (Luk 2:52) met uitnemendheid aan hulle te voorsien, terwyl hulle geleer word om dinge meer te waardeer, hulleself en hulle besittings met selftrots te respekteer en nie mense of geleenthede te misbruik nie. Om daarby uit te kom, word die potensiaal van elke kind raakgesien en ontgin, terwyl elkeen met menswaardigheid en respek behandel word.

Die JOLkamp se langtermyndoelwit is die 4 G’s: “Glo-Groei-Gee-Gaan…” Van elke personeellid word dus minstens ʼn verbintenis van 1 jaar vereis om hierdie Goddelike visie te volvoer; daarom gaan dit nie net oor die kamp nie, maar veral oor die pad wat daarna met elke kind gestap moet word.