Gebedsgeleenthede

Almal welkom!

Woensdag oggende 6:30 in Kapel

Gebedsgeleentheid Sondae voor erediens 8:30 in K2.

Gebedsversoeke vir Sondae kan asb in die week by Eveleen aangemeld word of / kontak leraars.

Gebedsversoek

Gebedsversoeke wat hier gedeel word, word vertroulik deur ons leiers span hanteer.