EREDIENSTE

Die erediens is n geleentheid waar gelowiges saamkom om die Here te aanbid, lof aan Hom te bring, die gemeenskap van gelowiges te ervaar en om n boodskap te ontvang deur middel van die preek.

Die aksies van die kommissie is daarop gerig om hierdie eredienservaring te optimaliseer en die verskillende momente in die erediens te komplimenteer. Die volgende aksies is daarop gerig om hierdie visie te verwesentlik:

  • Gasvryheidsbediening: Verwelkoming van gemeentelede en besoekers by eredienste en behulpsaam te wees met navrae.
  • Musiekbediening: Om lof aan die Here te bring en ook by te dra tot die skepping van n aanbiddingsatmosfeer.
  • Beeld & Klankbediening: Die inspanning van hierdie hulpmiddele om die boodskap te komplimenteer en te verseker dat almal goed kan hoor.
  • Besoekers/sprekers: Persone te nooi om n spesiale saak toe te lig of om luister te verleen aan n spesiale geleentheid.
  • Simbole in kerk: Om simboliek te verleen aan spesifieke geleenthede of tydperke in die kerkjaar uit te beeld.
  • Spesiale geleenthede: Die organisering van geleenhede soos die kerssangdiens, pinkster, dankfees, opvoerings ens.