DOOP

God beseël met die doop dat die dopeling aan sy Seun verbind is en dat God hom/haar daarom as kind aangeneem het en opgeneem het in die gemeente as deel van die ligaam van Christus. 1 Korintiërs 12:13: Ons is tog almal deur die een Gees gedoop in een liggaam.

Leraars hou `n verpligte, gesamentlike doopgesprek ( 2 ure) met al die ouerpare, gewoonlik twee Woensdae voor die doop Sondag.

Doop word bedien op die eerste Sondag van elke maand soos in die kerkkalender vooraf beplan. Slegs in hoogs uitsonderlike gevalle waar direkte familie van oorsee is, kan die Kerkraad vooraf die saak op meriete hanteer.